12/02/2024

JTT logo

Izveidots: 12.Februāris, 2024 Autors: Agnese Kanča

JTT logo konkurss noslēdzies! APSVEICAM godalgoto vietu ieguvējus!
No 05.12.24. – 02.02.24. norisinājās Jēkabpils tehnoloģiju tehnikuma (JTT) logo izstrādes konkurss. Konkursa mērķis bija izveidot 
ORIĢINĀLU UN MŪSDIENĪGU JTT LOGO,
kas kalpotu tehnikuma atpazīstamības veicināšanai un vienota vizuālā tēla veidošanai.
Dalībnieku skaits un vecums nebija ierobežots. Konkursa dalībnieki varēja būt izglītības iestāžu audzēkņi, kas apgūst mākslas, dizaina, audiovizuālās mākslas un tehnoloģiju profesionālās vidējās izglītības programmas, kā arī citi grafiskā dizaina jomas profesionāļi un pārstāvji.
Esam gandarīti par izrādīto interesi, kopā tika iesūtīti 28 dažādi logo varianti.
Logo vērtējuma pamatkritēriji - logo vizuālā estētika un uztveramība (formā - vienkāršs, viegli uztverams, uzmanību piesaistošs, inovatīvs un lietojams dažādos mērogos), kā arī pievienots īss, paskaidrojošs un ideju pamatojošs apraksts.
Tika izveidota konkursa vērtēšanas komisija, kura sastāvēja no izglītības iestādes pārstāvjiem un pieaicinātiem reklāmas un mākslas nozares ekspertiem. (Rita Pole, Silvija Smeltere, Raivita Sondore, Anna Žūriņa, Krista Mārāne, Kaspars Siliņš (SIA “KG Dizains”), Vivita Rozenberga (SIA “Drukas Nams”)). Komisija izvērtēja piedāvājuma atbilstību konkursa nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. Tika ņemts vērā arī, anketēšanas rezultātā iegūtais, tehnikuma darbinieku un izglītojamo viedoklis.
Godalgoto vietu ieguvēji:
1. vieta – Rolands Laguns
2. vieta - Diāna Kudrjavceva
3. vieta - Madara Zalāne
Komisija par labāko atzina Rolanda Laguna iesniegto darbu, kas iegūst naudas atlīdzību 300,00 eiro apmērā. 2. un 3. vietas ieguvēji tiks apbalvoti ar pateicības balvu.
Ar godalgoto vietu ieguvējiem sazināsimies individuāli.